es

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Noticias

Infraestructures i transport, Temes de recerca

 

Avaluació d’inversions i polítiques de transport

 • L’anàlisi cost-benefici en el transport.
 • Accessibilitat i localització de les activitats econòmiques.
 • Infraestructures i productivitat.
 • Inversió en transport i sostenibilitat.

 

Liberalització i competència

 • Estructura oligopolística dels mercats.
 • Paper dels costos d’accés a la infraestructura i competència.
 • Regulació econòmica de les infraestructures comunes.

 

Finançament d’infraestructures

 • Participació privada en infraestructures.
 • Fixació de preus i finançament de les infraestructures.

 

Ciutats i Transport:

 • Creixement econòmic i infraestructures de transport.
 • Suburbanització i transport.

 

Eficiència en la provisió d’infraestructures i gestió del transport