es

IEB

Noticias

Fòrum Fiscal IEB: Experts en fiscalitat reclamen una reforma del sistema fiscal espanyol que el faci més just, simple i transparent i menys distorsionador

 

Els especialistes en fiscalitat que han participat en el Fòrum Fiscal IEB han coincidit a apostar per una reforma global del sistema fiscal espanyol per fer-lo més eficient i simple, menys distorsionador i més transparent i aconseguir que contribueixi a reduir el frau. Aquesta és la principal conclusió del simposi sobre el sistema fiscal espanyol organitzat per l’Institut d’Economia de Barcelona, que ha reunit a La Pedrera alguns dels millors especialistes en fiscalitat de tot l’Estat (Emilio Albi; J.Martinez Vázquez; Jorge Onrubia; Miguel Cruz; Josep Costa; J.M.De Bunes, etc) .

Els directors del simposi, Josep Mª Duran i Alejandro Esteller (IEB-UB), han fet un primer resum d’aportacions que, més endavant, quedaran detallades en un informe. Segons Duran, tot i la situació econòmica que viu l’Estat, "l’urgent no pot fer oblidar l’important, que és tenir un sistema fiscal eficient i preparat per al futur" i, "si no s’aborda una reforma, seguirem oblidant l’important i posant pegats al problema". Entre les propostes dels ponents que han participat en el simposi, destaquen:

-És necessària una reforma del sistema fiscal que tingui en compte el sistema en global i tots els nivells de govern. Pot ser més just, més simple i menys distorsionador.

-IRPF: l’estimació objectiva per mòduls ja no té sentit, i té implicacions en el frau fiscal. També caldria millorar el tractament de l’estalvi a llarg termini.

-Societats: caldria crear un nou impost que permetés la deducció en la base del cost d’oportunitat dels fons propis. Es proposa reduir el tipus nominal situant-lo entorn al 25%. Cal armonitzar la base a nivell comunitari.

-Riquesa: l’impost de patrimoni s’hauria d’eliminar perquè no compleix els objectius. L’impost sobre successions i donacions hauria d’harmonitzar-se establint uns tipus impositius mínims, augmentant el mínim exent i reduint els tipus impositius marginals. Ha faltat voluntat política per lluitar contra els tractaments especials de l’empresa familar.

-Consum: haurien d’eliminar-se al màxim les exencions de l’IVA, els tipus impositius reduïts i els règims especials. Caldria gravar les diferents fonts d’energia d’acord amb el seu contingut energètic i el seu impacte ambiental.

-Administració tributària: la lluita contra el frau requereix canvis en l’AEAT, però sobretot una visió global de tot el sistema. Cal més professionalització i especialització i més independència del poder polític. Cal potenciar les tasques d’inspecció, investigació i comprovació. (Aportacions dels ponents)

La postura dels ponents (economistes, assessors i acadèmics) sobre la necessitat d’una reforma coincideix amb la dels assesors fiscals de l’Estat, que en una enquesta de l’IEB s’hi mostren majoritàriament a favor (8 de cada 10) (Dades enquesta). Els presidents de les associacions d’ assessors fiscals (AEDAF) i economistes (REAF), A.Duran Sindreu i V.Pich, també van coincidir ahir a criticar l’actual sistema per "caòtic i confús" i van lamentar que l’única variable important sigui la recaptació.

Simposi Fòrum Fiscal IEB
El simposi Foro Fiscal IEB, que ha reunit alguns dels millors especialistes en fiscalitat per debatre sobre una possible reforma del sistema fiscal espanyol, l’ha organizat l’IEB amb la col·laboració de Funcas, l’AEDAF (Asociación de Asesores Fiscales de España), la REAF (Registro de Economistas Asesores Fiscales) i la Fundació CatalunyaCaixa.

El Foro Fiscal IEB és un debat públic sobre el sistema fiscal espanyol que es va iniciar via online i que ha culminat amb aquest simposi. En les pròximes setmanes l’informe d’aportacions es farà públic en aquest mateix web.