es

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Noticias

Federalisme fiscal, Temes de recerca

Descentralització:

 • Avaluació de la descentralització dels serveis públics.
 • Eficiència en la provisió de serveis locals.
 • Rendiment de comptes i corrupció en els governs locals.
 • Descentralització i creixement.

 

Impostos:

 • Competència fiscal horitzontal i vertical.
 • Administració tributària descentralitzada.
 • Impostos subcentrals.
 • Federalisme ambiental.

 

Transferències intergovernamentals:

 • Efectes de les transferències intergovernamentals.
 • Transferències d’anivellament.
 • Càlcul de necessitats de despesa.
 • Economia política de l’assignació de transferències.

 

Altres temes:

 • Càlcul de fluxos fiscals interregionals.
 • Política regional i inversió pública.
 • Dèficit i deute dels governs subcentrals.
 • Finançament de la Unió Europea.
 • Finançament Autonòmic i Local.