en

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
de-Gispert-Brosa
Researcher

de Gispert Brosa, Cristina

Department of Economics – Section of Political Economy, Public Economy and Spanish Economy – Faculty of Economics and Business - Universitat de Barcelona

Researcher (IEB)
Senior lecturer (Universitat de Barcelona)

Email Adress: crisdegispert@ub.edu

Phone: (+34) 93 403 59 19

Relevant outputs:

Solidaridad entre regiones: un ejercicio experimental

-

Cubel, M.; de Gispert, C. Revista e-pública, 12, 1-13, 2015.

Decisions fiscals adoptades pels governs d’Andalusia i Catalunya

-

de Gispert, C. Descentralització i autonomia política. L’impacte de la ideología i el finançament territorial en els models sanitaris de Catalunya i Andalusia, Institut d’Estudis Autonòmics, 2014.

Els ingressos municipals durant el período 2005-12: comparació Catalunya-Espanya

-

de Gispert, C.; Vilalta, M. Revista Econòmica de Catalunya, 68, 26-43, 2014.

El Fondo de Compensación Interterritorial: simulaciones de reforma

-

Cubel, M.; de Gispert, C.  Investigaciones Regionales, 17, 2-11, 2010.

The economic analysis of industrial water demand: a review

-

de Gispert, C. Environment and Planning C: Government and Policy, 22, 15-30, 2004.

View more

Topics of interest

Economics of Water

Environmental taxation

Fiscal federalism

Download

This website uses cookies to ensure that you receive the best experience when navigating. If you continue without changing the settings, you accept its use in conformity with our cookies policy. More information