en

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Researcher

Batalla, Joan

Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (FUNSEAM) - Universitat de Barcelona

General Director (FUNSEAM)
Assistant Professor (Universitat de Barcelona)

Email Adress: jbatalla@funseam.com

Phone: (+34) 93 403 37 66

Relevant outputs:

Collateral effects of liberalisation: metering, losses, load profiles and cost settlement in Spain's electricity system

-

Batalla-Bejerano, J., Costa-Campi, M.T. y Trujillo-Baute, E. Energy Policy, en prensa. 2016.

Impacts of intermittent renewable generation on electricity balancing markets

-

Batalla-Bejerano, J. y Trujillo-Baute, E.  Energy Policy, en prensa. 2016.

La regulació dels mercats elèctric i gasista: situació i reptes de futur

-

Batalla-Bejerano, Costa-Campi, M.T. y Massa, X. Revista Econòmica de Catalunya. Col•legi d’Economistes de Catalunya. 2015.

Analysing the sensitivity of Electricity System Operational Costs to supply and demand deviations

-

Batalla-Bejerano, J. y Trujillo-Baute, E. Institut d’Economia de Barcelona (IEB) Working Paper. 2015.

Mercat elèctric i competitivitat

-

Batalla, J. y Costa, M.T. Revista Econòmica de Catalunya. Col•legi d’Economistes de Catalunya. 2014.

Cap a un nou model energètic

-

Batalla-Bejerano, J. En “Memòria Econòmica de Catalunya 2010”. Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya.  2011.

El papel de los sectores energético y medioambiental en la transformación del modelo industrial catalán

-

Batalla-Bejerano, J. En “La industria catalana después de la crisis”. Papeles de Economía Industrial n. 32. Observatorio de Prospectiva Industrial de la Generalitat de Catalunya. 2010

Integración energética, mercados regionales e infraestructuras de interconexión

-

Batalla-Bejerano, J. En “Perspectivas de la Regulación Energética en Iberoamérica” (dir. José Luís García Delgado). Editorial Civitas – Thomson Reuters. pp. 319-338. 2010.

El canvi de pararadigma energètic com a motor de creixement econòmic a Catalunya

-

Batalla-Bejerano, J. En “Reformes més enllà dels tòpics”. Fundació Rafael Campalans. Col•lecció d’Informes, nº. 4. pp. 187-202. 2010.

El lento despertar de la R+D+ i del sector energético

-

Batalla-Bejerano, J. En “El sector energético: balance  de situación y retos de futuro”. Revista Económica 3CONOMI4. Consejo General de Economistas de España. 2009.

El sector energètic: balanç de situació i reptes de futur

-

Batalla-Bejerano, J. (Coord). Monogràfic de la Revista Econòmica de Catalunya. Col•legi d’Economistes de Catalunya. 2008.

Los procesos de integración energética: el mercado ibérico de la electricidad (MIBEL)

-

Batalla-Bejerano, J. y Costa-Campi, M.T. En “Energía: desarrollos regulatorios en Iberoamérica” (dir. José Luís García Delgado). Colección de Economía. Biblioteca Cívitas de Economía y Empresa. pp. 19-33. Madrid. 2008.

View more

Topics of interest

Energy Economics

Energy regulation

Industrial Economics

Download

This website uses cookies to ensure that you receive the best experience when navigating. If you continue without changing the settings, you accept its use in conformity with our cookies policy. More information