en

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Researcher

Batalla, Joan

Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (FUNSEAM) - Universitat de Barcelona

General Director (FUNSEAM)
Assistant Professor (Universitat de Barcelona)

Email Adress: jbatalla@funseam.com

Phone: (+34) 93 403 37 66

Relevant outputs:

Collateral effects of liberalisation: metering, losses, load profiles and cost settlement in Spain's electricity system

-

Batalla-Bejerano, J., Costa-Campi, M.T. y Trujillo-Baute, E. Energy Policy, en prensa. 2016.

Impacts of intermittent renewable generation on electricity balancing markets

-

Batalla-Bejerano, J. y Trujillo-Baute, E.  Energy Policy, en prensa. 2016.

La regulació dels mercats elèctric i gasista: situació i reptes de futur

-

Batalla-Bejerano, Costa-Campi, M.T. y Massa, X. Revista Econòmica de Catalunya. Col•legi d’Economistes de Catalunya. 2015.

Analysing the sensitivity of Electricity System Operational Costs to supply and demand deviations

-

Batalla-Bejerano, J. y Trujillo-Baute, E. Institut d’Economia de Barcelona (IEB) Working Paper. 2015.

Mercat elèctric i competitivitat

-

Batalla, J. y Costa, M.T. Revista Econòmica de Catalunya. Col•legi d’Economistes de Catalunya. 2014.

Cap a un nou model energètic

-

Batalla-Bejerano, J. En “Memòria Econòmica de Catalunya 2010”. Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya.  2011.

El papel de los sectores energético y medioambiental en la transformación del modelo industrial catalán

-

Batalla-Bejerano, J. En “La industria catalana después de la crisis”. Papeles de Economía Industrial n. 32. Observatorio de Prospectiva Industrial de la Generalitat de Catalunya. 2010

Integración energética, mercados regionales e infraestructuras de interconexión

-

Batalla-Bejerano, J. En “Perspectivas de la Regulación Energética en Iberoamérica” (dir. José Luís García Delgado). Editorial Civitas – Thomson Reuters. pp. 319-338. 2010.

El canvi de pararadigma energètic com a motor de creixement econòmic a Catalunya

-

Batalla-Bejerano, J. En “Reformes més enllà dels tòpics”. Fundació Rafael Campalans. Col•lecció d’Informes, nº. 4. pp. 187-202. 2010.

El lento despertar de la R+D+ i del sector energético

-

Batalla-Bejerano, J. En “El sector energético: balance  de situación y retos de futuro”. Revista Económica 3CONOMI4. Consejo General de Economistas de España. 2009.

El sector energètic: balanç de situació i reptes de futur

-

Batalla-Bejerano, J. (Coord). Monogràfic de la Revista Econòmica de Catalunya. Col•legi d’Economistes de Catalunya. 2008.

Los procesos de integración energética: el mercado ibérico de la electricidad (MIBEL)

-

Batalla-Bejerano, J. y Costa-Campi, M.T. En “Energía: desarrollos regulatorios en Iberoamérica” (dir. José Luís García Delgado). Colección de Economía. Biblioteca Cívitas de Economía y Empresa. pp. 19-33. Madrid. 2008.

View more

Topics of interest

Energy Economics

Energy regulation

Industrial Economics

Download