en

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Event: Seminar

Pere Arqué-Castells

Speaker: Pere Arqué-Castells (Northwestern University & IEB)

Date: April 12, 2018Hour: 14:30

Seminar Room 1 – Facultat d'Economia i Empresa de la UB

Presentation

“Widgets versus Wodgets: Technology Markets and R&D Spillover”