en

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
News

IEB i Everis situen la bretxa fiscal dels tributs que gestiona l’Agència Tributària de Catalunya en un 26,53%

Segons el primer estudi sobre el tax gap aplicat a Catalunya, a l’any 2014, la bretxa fiscal dels quatre principals impostos que gestionava l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) va ser de 789,8 milions, el que representa un 26,53% de la recaptació potencial (2.976.63 milions d’euros).

L’estudi, dirigit per l’investigadors de l’IEB Alejandro Esteller, i amb el suport d’un equip format per José María Durán, Mariona Mas i Luca Salvadori, tenia una doble vessant: teoria i pràctica. La primera consistia en definir una metodologia replicable que facilités a l’ATC el càlcul de la bretxa amb mitjans propis, i, la segona, donar el resultat del tax gap per l’any 2014 en els imposts de Patrimoni, Successions, Transmissions patrimonials i sobre Estades en establiments turístics.

En aquest sentit, la diferència entre la recaptació real i la recaptació potencial va ser més gran en els casos de l’impost per Patrimoni (44,34%) i de Successions (41,26%, mentre que el tax gap de les Transmissions Patrimonials va ser només del 10,43%.

L’estudi és una de les 86 mesures incloses al ‘Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2015-2018.

This website uses cookies to ensure that you receive the best experience when navigating. If you continue without changing the settings, you accept its use in conformity with our cookies policy. More information