es

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Noticias

Dues tesis doctorals examinen els condicionants externs del sistema tributari espanyol i la criminalitat urbana durant un partit de futbol

Durant l’última setmana, dos doctorants han presentat la seva tesis davant el jurat de l’IEB. Luca Salvadori ha treballat durant els últims quatre anys en la tesi ‘Essays on tax administration’, dirigida pels investigadors José Maria Durán i Alejandro Esteller, en la que analitza la presència d’externalitats que poden influenciaren el funcionament de les administracions tributàries a Espanya. Per la seva part, Simon Planells ha reflectit en ‘Essays on the economics of crime. Determinants of crime in an urban context’ un treball de tres anys en el que ha identificat el funcionament del crim a Barcelona durant la celebració d’un event que canvia la dinàmica de la ciutat, com és un partit del F.C. Barcelona. L’investigador de l’IEB Daniel Montolio ha dirigit la tesi.
El treball de Salvadori demostra que en el context descentralitzat espanyol existeixen dos potencials externalitats que poden influenciar en el procés de decisió de les polítiques d’administració tributària. Per una banda, les externalitats intracomunitàries (en forma de competició o cooperació) degudes al disseny institucional de tipus federal del país. D’altra banda, les reaccions a topades externes per part de l’administració tributària degut a la seva autonomia tributària.
En el cas de la tesi de Planells, demostra com existeix un canvi en la distribució geogràfica criminal a Barcelona durant un partit de futbol, en especial a un quilòmetre al voltant del Camp Nou, on hi ha un increment rellevant de robatoris i agressions. El treball també assenyala que hi ha un increment significatiu de criminalitat en les hores posteriors al partits.