es

IEB

Noticias

Creació i destrucció d’ocupació en un mercat de treball dual (Espanya 1987-2010)

L’estudi, de Javier Vázquez Grenno (investigador de l’IEB), constata que el 80% de moviments entre atur i ocupació passen pel treball temporal.

Les estadístiques més utilitzades per a analitzar el mercat de treball proporcionen les variacions netes en el nombre de treballadors ocupats (o desocupats). Veiem els resultats nets però no sabem quantes persones entren i quantes surten de l’ocupació (quants llocs de treball es creen i quants es destrueixen). Aquest estudi analitza les estadístiques de fluxes entre estats del mercat de treball, que proporcionen informació útil per a la presa de decisions, tant per a treballadors i empresaris, com per als responsables de la política econòmica.

Llegi l’estudi.