es

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Noticias

Conference on Airports Competition: La competència entre aeroports pot ser factible

 

La competència entre aeroports pot ser factible, encara que es recomana analitzar en cada cas l’abast d’aquesta competència i en alguns aeroports pot persistir la necessitat de regulació. Aquesta és la principal conclusió de la jornada Conference on Airports Competition (Barcelona, 19 de novembre), organitzada per l’ Institut d’Economia de Barcelona i la Càtedra FEDEA-Abertis.

 

En la seva ponència, el professor H.M. Niemeier (Universitat de Bremen) va afirmar que els aeroports competeixen entre si en diferents segments de mercat: per atreure tràfic tant als mercats locals amb àrees d’atracció solapadas, com pel tràfic de connexió –competència entre hubs- , per la càrrega aèria o per atreure les bases de companyies aèries. No obstant això, donades les característiques tecnològiques dels aeroports, la competència no sempre és factible. Existeix evidència de competència entre aeroports de grandària petita o mitjana; per exemple, entre els aeroports del Regne Unit i, en menor mesura, entre els alemanys. No obstant això, els aeroports de major grandària poden gaudir de poder de mercat. Per això, la possibilitat de competència entre aeroports ha de ser valorada cas per cas.

 

D’acord amb l’anterior, el professor Peter Forsyth va argumentar que en els casos que la competència és intensa, la regulació és innecessària. Enfront de possibles situacions de poder de mercat, la regulació ha de dissenyar-se de tal manera que fomenti la competència, evitant restriccions que la impedeixin. La competència pot ser incentivada per polítiques dirigides a la liberalització dels acords bilaterals internacionals, la reducció de la integració entre aeroports i l’impuls del mercat de slots.

 

Al mateix temps, cal evitar aquelles actuacions de política pública capaces de distorsionar la competència al mercat. A partir de l’anàlisi de la situació a Canadà i Estats Units, el professor Mike Tretheway va presentar les possibles fonts de distorsió de la competència. Va argumentar que les polítiques de màrqueting dutes a terme pels aeroports poden ser positives per a la competència. En el cas d’ajudes públiques, es precisa una avaluació rigorosa que eviti possibles distorsions en el funcionament del mercat. M.Tretheway va tractar el tema de la privatització en bloc enfront de la privatització individual d’aeroports. Va indicar que la primera opció garanteix els majors ingressos derivats de la venda, encara que, si el que es desitja és aconseguir millores d’eficiència, l’indicat és privatitzar de manera individual fomentant la competència entre aeroports.

 

La jornada va concloure amb una taula rodona sobre el desenvolupament de rutes en aeroports. Hi van participar membres del Comitè de Promoció de Rutes de l’Aeroport de Barcelona així com diversos dels ponents esmentats i un representant d’ Abertis Airports (Bob Bullock). Es van posar de manifest les raons que justifiquen la necessitat de promoure aquestes rutes en mercats aeroportuaris subjectes a un major grau de competència i els factors que determinen la seva efectivitat.