es

IEB

Universitat de Barcelona logotipo

Infraestructures i transport, Temes de recerca

  Avaluació d’inversions i polítiques de transport L’anàlisi cost-benefici en el transport. Accessibilitat i localització de les activitats econòmiques. Infraestructures i productivitat. Inversió en transport i sostenibilitat.   Liberalització i competència Estructura oligopolística dels mercats. Paper dels costos d’accés a la infraestructura i competència. Regulació econòmica de les infraestructures comunes.   Finançament d’infraestructures Participació privada…

Infraestructures i Transport

Infraestructures i Transport Objectiu L’objectiu del Programa de Recerca en Infraestructures i Transport és promoure la investigació en aquest àmbit des de l’òptica econòmica, amb la finalitat de generar coneixement que sigui útil a la societat i pugui orientar la política pública. Se centra en aspectes com els efectes de les inversions en infraestructures o…