es

IEB

Universitat de Barcelona logotipo

Ciutats

Ciutats Objectiu El Programa de Recerca en Ciutats té com a finalitat principal estudiar el paper de les ciutats com a motor de prosperitat. Les diferents línies de treball que és desenvolupen investiguen aspectes crucials com són els determinants del creixement de les ciutats i de les relacions socials que en elles s’estableixen, les economies…

Ciutats, Objectiu

El Programa de Recerca en Ciutats té com a finalitat principal estudiar el paper de les ciutats com a motor de prosperitat. Les diferents línies de treball que és desenvolupen investiguen aspectes crucials com són els determinants del creixement de les ciutats i de les relacions socials que en elles s’estableixen, les economies d’aglomeració com…

Ciutats, Temes de recerca

  Localització de les activitats econòmiques: Economies d’aglomeració. Externalitats de coneixement. Concentració geogràfica i especialització sectorial: Clústers sectorials. Intervenció del sector públic i localització d’empreses.   Determinants del creixement de les ciutats/àrees metropolitanes: Descentralització urbana: causes i conseqüències. El paper de la ciutat central. La immigració en els entorns urbans. Factors polítics: fiscalitat, infrastructures, regulació…