ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Notícies

Tres doctorandes de l’IEB reben el premi de la SEBAP

La Societat Econòmica Barcelonesa Amics del País (SEBAP) va celebrar el dilluns 29 de març el tradicional acte de lliurament dels premis Amics del País al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona. Va presidir l’acte l’Il·lm. Sr. Jaume Collboni, primer tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, i el Sr. Miquel Roca, president de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País.

Durant l’acte, Amics del País va lliurar 13 beques de mobilitat, dotades amb 4.200 € cadascuna, a joves investigadors amb l’objectiu de fomentar l’excel·lència en la recerca i en el coneixement del nostre país. Tres dels premiats són doctorandes de l’Institut Econòmic de Barcelona: Ghizlen Ouasbaa, Marianna Magagnoli i Claudia Serra.

Ghizlen Ouasbaa investiga el paper que acompleixen diversos xocs econòmics en la configuració de l’economia local, particularment els efectes de l’especialització en el sector de la construcció i el turisme. De febrer a maig del 2022, visitarà el RITM de la Université Paris-Saclay, on continuarà treballant en la seva recerca, centrada en l’estudi de la contribució socioeconòmica del sector turístic a les economies locals, amb el guiatge de la professora Miren Lafourcade.

Marianna Magagnoli centra la seva recerca en el paper que acompleix la mobilitat sostenible en la configuració de l’entorn urbà. Actualment està estudiant concretament l’efecte dels carrils bici i del soroll del trànsit en els preus de l’habitatge. Visitarà la Universitat de Liverpool entre setembre i novembre del 2022, sota la supervisió del professor Daniel Arribas-Bel.

Clàudia Serra-Sala investiga el paper de les polítiques redistributives per contrarestar la desigualtat d’ingressos, i el potencial redistributiu del desenvolupament de les energies renovables. D’abril a juny del 2022, visitarà el Centre d’Estudis Fiscals d’Uppsala (UCFS) de la Universitat d’Uppsala, amb el guiatge del professor Mikael Elinder. Allí investigarà l’impacte local del desenvolupament de parcs eòlics i l’impacte redistributiu dels dissenys fiscals descentralitzats.