ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo

IEB Report 3/2023: La pobresa energètica

D’acord amb el Pacte Verd Europeu, assolir una economia europea descarbonitzada, pròspera, justa i inclusiva a l’any 2050 implica resoldre de manera urgent una complexa equació que engloba no només els reptes econòmics i ambientals, sinó també els aspectes socials. Això origina una forta aposta per garantir l’accés a una energia neta, assequible i segura per a tots els europeus. No obstant això, no podem oblidar que milions de llars europees no poden permetre’s serveis energètics essencials per garantir un nivell de vida saludable. De fet, el 2022, el 9,3% de la població europea va declarar que tenia problemes per mantenir la seva llar a una temperatura adequada, xifra que s’ha incrementat un 35% respecte de l’any anterior. Per tant, cal prendre una sèrie de mesures per revertir aquesta situació.

IEB Report 2/2023: Mobilitat i impostos

La mobilitat, és a dir, la capacitat de les bases de canviar la localització a efectes fiscals (Slemrod, 2010), és un repte per als sistemes fiscals actuals. Té a veure tant amb la mobilitat artificial o real de (els beneficis de) les empreses, facilitada en part per la digitalització, com amb la mobilitat del factor treball. L’IEB Report 3/2021 tractava del primer tipus de mobilitat, mentre que aquest se centra en el segon. Per a això, comptem amb tres contribucions complementàries, sobretot per l’àmbit geogràfic que adopta cadascuna d’elles.

IEB Report 1/2023: Futbol i economia

Si llegim la premsa i els comentaris esportius, creurem que els grans esdeveniments esportius són sempre una gran idea per a les ciutats i per als països organitzadors, que canviar l’entrenador quan els resultats van malament és una necessitat òbvia o que l’equip que xuta primer en la tanda de penals ja ho té guanyat.

IEB Report 4/2022: La fiscalitat del carboni

La crema de combustibles fòssils com el carbó, el petroli i el gas comporta l’emissió a l’atmosfera de gasos que actuen de manera similar al vidre d’un hivernacle, en retenir la calor del Sol i impedir que fugi cap a l’espai, la qual cosa incrementa la temperatura de la Terra. Aquest escalfament global està provocant un canvi en el clima que constitueix una amenaça
greu, per les conseqüències naturals, socials i territorials negatives que pot reportar.

IEB Report 3/2022: Reforma fiscal: present i futur

L’any 2013, es va editar un IEB Report sobre reforma fiscal que tenia com a subtítol “El garatge ha quedat petit i cal reorganitzar-lo”, a partir d‘una analogia de Lawrence Summers sobre l‘evolució del sistema fiscal. Gairebé deu anys més tard, es torna a plantejar aquesta necessitat. Durant aquest temps, s‘han publicat dos informes de reforma del nostre sistema fiscal: l’anomenat Informe Lagares (2014) i ara el Llibre blanc sobre la reforma tributària (LB) (2022), que gairebé dobla en extensió el primer. Els greus problemes mediambientals i la crisi energètica, la digitalització de l‘economia o la importancia creixent que han adquirit les desigualtats de renda i de riquesa, entre altres motius, justifiquen aquesta major extensió, a part del diagnòstic quantitatiu que el LB (2022) fa de les nostres finances públiques.

IEB Report 2/2022: La dimensió de gènere durant la pandèmia

La irrupció de la pandèmia de la COVID-19 va suposar un daltabaix tan sanitari com econòmic en la majoria de països del món. La rapidesa en la transmissió del virus, la incapacitat de molts sistemes sanitaris d’absorbir tota la demanda de serveis, així com les mesures de restricció de l’activitat econòmica i de la mobilitat social van posar de manifest la poca preparació dels governs d’arreu del món per gestionar una crisi d’aquesta magnitud.