ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo

IEB Report 4/2021: La sostenibilitat fiscal a l’era post-COVID-19

El shock que la COVID-19 ha provocat i la resposta posterior del nostre sector públic han posat en valor el seu paper com a assegurador; sens dubte. L’alternativa hauria estat un daltabaix sense precedents de la nostra economia –i això de “sense precedents” no és una expressió retòrica, atès que, fins i tot amb la intervenció pública, el PIB espanyol va caure gairebé un 11% en termes reals, és a dir, hi va haver una desviació respecte de les previsions inicials de creixement econòmic per al 2020 de prop de 13 punts percentuals. I això, òbviament, ha de tenir conseqüències sobre el nivell d’endeutament públic i, potencialment, sobre la sostenibilitat de les nostres finances públiques. En aquest sentit, la situació d’Espanya no és manifestament diferent de la d’altres països desenvolupats.

IEB Report 3/2021: L’impacte de la digitalització en els sistemes fiscals

Durant quasi un segle, la fiscalitat internacional s’ha fonamentat en uns principis fixats en el marc de la Societat de Nacions als anys vint del segle xx. L’existència de sistemes fiscals sobirans en un marc incipient d’operacions econòmiques fora de les fronteres de cada estat va portar llavors a establir uns principis que garantissin una certa justícia en la imposició internacional, evitant tant la doble imposició dels mateixos beneficis a més d’un estat com la no-imposició a cap d’ells. Es tractava d’establir uns criteris o uns punts de connexió –la residència i el territori– a partir dels quals s’assignés quin país o quins països tenien dret a gravar els beneficis.

IEB Report 2/2021: La reforma de les universitats

Els sistemes universitaris dels països desenvolupats tenen una importància en les societats que els acullen que va molt més allà del seu pes específic. La contribució que fan en la formació de capital humà o en l’activitat de recerca i transferència són vectors que determinen, d’una manera molt rellevant, el desenvolupament de la societat del coneixement en aquests països. Espanya no és aliena a aquesta situació. Uns pocs indicadors són suficients per posar-ho de manifest.

IEB Report 1/2021: La COVID-19, el teletreball i el futur de les ciutats

Les ciutats són un invent de la humanitat que facilita la interacció entre les persones. La vida urbana ens fa més productius perquè ens permet aprendre coses els uns dels altres i especialitzar-nos en tasques més específiques. Més recentment, les ciutats també han esdevingut llocs on la gent vol viure per tal de gaudir d’una diversitat més gran d’experiències i de serveis, com ara els culturals o els gastronòmics, per esmentar-ne només dos exemples. La pandèmia causada pel SARS-CoV-2 ha desactivat, encara que sigui de forma temporal i parcial, aquests avantatges propis de la vida urbana.

IEB Report 3/2020: Regularització d’immigrants indocumentats: què en sabem?

L’Institut d’Economia de Barcelona (IEB) acaba de presentar l’IEB Report 3/20, titulat “Regularització d’immigrants indocumentats: què en sabem?” en què sistematitza, a partir dels treballs acadèmics existents, l’evidència empírica dels efectes socioeconòmics de les regularitzacions d’immigrants sobre les economies d’acollida.

IEB Report 4/2020: La pobresa a Espanya i Europa. Efectes de la COVID-19

Malauradament enmig dels països més desenvolupats, els països que tenen un estat del benestar més consolidat, es poden trobar bosses de pobresa, desigualtat i exclusió social. Aquest IEB Report pretén analitzar la situació actual de la pobresa a Espanya i Europa. Si bé les diferències entre països són notables, la pobresa és una plaga que afecta tots ells.

Aquesta web utilitza cookies per a personalitzar la navegació i millorar els seus serveis. Si continua navegant, vostè accepta el seu ús de conformitat amb la nostra política de cookies. Veure més informació