ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Notícies

Temes de recerca Capital Humà

 
Dins de l’Economia de l’Educació, els àmbits d’investigació principals del Grup de Recerca en Capital Humà són els següents:

Avaluació de les polítiques d’educació i de formació
Anàlisi del sistema educatiu no universitari
Anàlisi del sistema educatiu universitari
Efectes monetaris de l’educació
Educació i creixement econòmic
Efectes no monetaris de l’educació
Estudi de les avaluacions internacionals de competències de població jove PISA) i població adulta (PIAAC)
Educació i equitat
Anàlisi de la participació de la població amb discapacitats al sistema educatiu
Formació continua al llarg de la vida
Estudi de les trajectòries laborals i de formació de la població amb menys qualificació