ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Notícies

Quatre projectes de l’IEB, seleccionats en el marc del Programa Estatal per Impulsar la Investigació Cientificotècnica i la seva transferència

Quatre projectes liderats per investigadors de l’Institut d’Economia de Barcelona han estat seleccionats en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació 2021-2023, integrat dins l’Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació 2021-2027. Aquests ajuts procuren fomentar la generació de coneixement científic i tecnològic de qualitat a través del finançament de projectes de recerca no-orientats i orientats als reptes de la nostra societat.

Els projectes impulsats per investigadors de l’IEB i alhora professors de la UB són: “Fiscalitat i redistribució entre globalització i descentralització”, de Dirk Foremny; “L’economia política local de la resposta del Govern als xocs: canvi climàtic, accés a l’habitatge, immigració, i pandèmies”, del catedràtic Albert Solé; “Polítiques socials i fiscalitat en època de pandèmia”, de Judit Vall, i “L’economia política de les polítiques de medi ambient i per la igualtat de gènere”, de Pilar Sorribas.

El projecte liderat pel professor Foremny parteix de la premissa que, malgrat l’augment de les desigualtats, els sistemes fiscals dels països han esdevingut poc més progressius; en part per evitar els efectes secundaris negatius derivats de les ineficiències causades pels sistemes impositius, i poden incrementar l’evasió o l’elusió fiscal. La seva recerca analitzarà diversos aspectes que incideixen en aquesta qüestió.

Per la seva banda, el catedràtic de la UB Albert Solé lidera un projecte que estudiarà els efectes polítics concrets de diferents tipus de crisis: climàtica, d’accés a l’habitatge, migratòria i pandèmica. En el cas de la crisi climàtica, s’estudiarà la reacció política (en termes de vot o de protestes) a la ubicació d’instal·lacions d’energies renovables a Espanya. En el cas de la crisi de l’habitatge, s’estudiarà l’efecte de la participació política dels promotors i els constructors en les polítiques d’habitatge locals i en els preus de l’habitatge, prenent com a referència dades de Califòrnia. En el cas de la crisi migratòria, s’analitzaran qüestions com ara l’efecte de la proximitat a centres de refugiats en el vot a partits d’extrema dreta. I, en el cas de les pandèmies, s’estudiarà l’efecte de la COVID-19 en el suport electoral a partits populistes i també en la confiança en el Govern.

Les conseqüències socials de la pandèmia de la COVID-19 i les eventuals polítiques socials i fiscals que podrien ser útils per impulsar la recuperació de l’economia i de la societat són l’eix del projecte liderat per la professora Judit Vall. La idea és que els resultats del projecte siguin rellevants a escala social, proporcionant informació significativa que abans no estava disponible sobre l’impacte de la pandèmia en algunes dimensions socials i de salut, com la violència domèstica, la detecció de malalties, la salut general i la mental, i l’accés i la utilització del sistema de salut. El projecte facilitarà l’anàlisi necessària per millorar la gestió futura dels recursos sanitaris i alhora analitzarà els canvis fiscals necessaris per fomentar una recuperació econòmica estable.

Finalment, la recerca de la professora Sorribas se centrarà en dos temes de gran importància en les agendes polítiques globals: la igualtat de gènere i el canvi climàtic. El projecte tractarà d’aportar evidència de com les característiques de l’entorn polític poden afectar les polítiques públiques implementades amb vista a incentivar comportaments que contribueixen a mitigar la desigualtat de gènere i el canvi climàtic. El projecte també avaluarà les polítiques públiques aplicades per incentivar comportaments que contribueixin a mitigar el canvi climàtic.