ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Informe anual
Observatori Federalisme Fiscal
Informe IEB sobre Federalisme Fiscal i Finances Públiques'17

Informe IEB 2017

L’Informe IEB sobre Federalisme Fiscal i Finances Públiques’17 engloba els quatre IEB Reports publicats durant el 2017, que versen sobre: L’esperada reforma del finançament autonòmic, Impacte de la qualitat del professorat en el rendiment acadèmic dels estudiants, L’economia del crim: estat de la qüestió i reptes actuals i Hi ha d’haver un impost sobre el patrimoni?. Tots ells, sens dubte, són temes de màxim interès i actualitat.Download PDF