ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Info IEB
Polítiques Públiques
L’ús dels subsidis per fomentar la finiciació en R+D

Info IEB Número 7, Desembre 2010

La innovació i les activitats de Recerca i Desenvolupament (R+D) són crucials per fomentar la productivitat i el creixement econòmic de les empreses a llarg termini. Malauradament, les inversions en R+D empresarial tendeixen a ser poc òptimes des d’un punt de vista social, com a conseqüència de certes falles de mercat ben estudiades per la teoria econòmica.Download PDF