ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Info IEB
Polítiques Públiques
El salari dels immigrants depèn del país on han adquirit el seu capital humà

Info IEB Número 6, Octubre 2010

La recerca que en aquest full informatiu es condensa analitza els salaris dels immigrats en el mercat laboral espanyol, centrant-se en les possibles diferències salarials causades per l’origen geogràfic del capital humà, tant estudis com experiència. L’anàlisi ha estat realitzada conjuntament per Esteve Sanromà, investigador de l’IEB, Raúl Ramos, investigador d’AQR-IREA i per Hipólito Simón, investigador associat a l’IEB.Download PDF