ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Info IEB
Altres
La despesa no obligatòria dels municipis

Info IEB Número 4, Abril 2010

Un conjunt de treballs realitzats per l’IEB per encàrrec de la Diputació de Barcelona i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) quantifica el volum de despesa que els municipis fan de forma no obligatòria, quin és el seu destí i com es financen. Segons l’estudi, els municipis catalans van destinar durant el període 2000-2005 una mitjana de 247,37 euros per habitant a partides de despesa no obligatòries, xifra que suposa el 30,5% del seu total de despesa. Un altre element destacat és que no tota la despesa no obligatòria que fan els municipis es pot considerar despesa de suplència d’altres administracions.Download PDF