ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Info IEB
Altres
La despesa pública en justícia a Catalunya és de 86 euros per habitant

Info IEB Número 3, Desembre 2009

L’any 2008, la despesa pública total en justícia a Catalunya per part de la Generalitat de Catalunya i l’administració central va ser de 635.839 milions d’euros, xifra que suposa el 0,31% del PIB català i 86 euros per habitant. D’aquests, 15 provenen de l’Estat i 71 de la Generalitat. Així ho assenyala l’estudi Despesa pública en justícia a Catalunya: quantificació i anàlisi comparada, realitzat pels investigadors de l’IEB Marta Espasa i Alejandro Esteller per encàrrec del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), i que va ser presentat per la Consellera de Justícia, l’Hble. Sra. Montserrat Tura, el passat 23 de setembre de 20091Download PDF