ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Info IEB
Altres
Quins són els factors determinants de la inversió en R+D mediambiental?

Info IEB Número 27, Juny 2017

Existeix una preocupació pel canvi climàtic i sobre quines són les actuacions necessàries per millorar la situació mediambiental en tots els països. L’acord de París del 2015 compromet als països signants a reduir les seves emissions de gas hivernacle al llarg del proper segle. Per fer front a aquest repte, l’R+D mediambiental i la innovació són elements fonamentals.Download PDF