ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Info IEB
Altres
Els sistemes electorals de doble volta marquen la diferència en política fiscal?

Info IEB Número 25, Juliol 2016

Molts dels sistemes electorals que existeixen en el món, entre ells el recentment aprovat a Itàlia per a l’elecció del parlament nacional (conegut com Italicum), es basen en el mecanisme de la doble volta. L’avantatge del sistema de doble volta sobre el de volta única és que el primer hauria de tenir com a conseqüència la formació de governs més estables que impliquessin polítiques públiques menys volàtils. Aquest article analitza els resultats d’un treball de recerca recent sobre el sistema electoral dels municipis italians, el qual mostra com els impostos i la despesa pública disminueixen en el cas de doble volta només si el nombre de llistes que donen suport a l’alcalde no són moltes.



Download PDF

Aquesta web utilitza cookies per a personalitzar la navegació i millorar els seus serveis. Si continua navegant, vostè accepta el seu ús de conformitat amb la nostra política de cookies. Veure més informació