ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Info IEB
Polítiques Públiques
És convenient l’ús d’incentius salarials per al professorat vinculats al rendiment dels estudiants?

Info IEB Número 23, Novembre 2015

Des d’una perspectiva de gestió pública és important considerar la retribució del professorat, ja que aquest col·lectiu és part fonamental de la despesa educativa. Recentment ha rebut força atenció l’establiment de programes d’incentius salarials, anomenats merit pay o pay per performance (pagament per rendiment, PPR) als ensenyaments no universitaris.Download PDF