ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Info IEB
Altres
Administració tributària i autonomia tributària

Info IEB Número 22, Juliol 2015

L’administració tributària és una institució clau en qualsevol sistema tributari. Tot i que disposem d’una literatura consolidada sobre els determinants, mida i resultats de les diferents estratègies administratives, la possible existència d’externalitats en aquestes polítiques quan es tracta d’un país federal o d’un context internacional ha rebut poca atenció per part dels investigadors.Download PDF