ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Info IEB
Altres
Determinants de la R+D i Barreres a la Innovació en el Sector Energètic

Info IEB Número 18, Setembre 2013

El sector energètic enfronta grans desa aments en la majoria de les seves activitats i segments, dins dels quals els de major importància estan relacionats amb la mitigació del canvi climàtic, augmentar l’eficiència i garantir la seguretat energètica. Per fer front a aquests desa aments és crucial el foment de la innovació. No obstant això, el nivell d’inversió en R+D i la innovació en el sector energètic continua sent relativament baix en comparació amb altres sectors productius.Download PDF