ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Info IEB
Altres
L’actuació de les autoritats espanyoles enfront de la crisi financera

Info IEB Número 14, Juliol 2012

El principi bàsic que va guiar fins a finals de 2011 l’actuació de les autoritats espanyoles enfront la crisi financera no va ser altre que reduir al màxim la càrrega suportada pels contribuents. D’acord amb aquest principi, es va descartar utilitzar la solució que van adoptar un bon nombre de països, això és recapitalitzar massiva i immediatament amb fons públics els seus sistemes bancaris, optant en el seu lloc per exigir més provisions i capital a les entitats amb problemes, al mateix temps que s’incentivava la seva fusió amb altres més solvents.Download PDF