ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Info IEB
Polítiques Públiques
Diferències de gènere en proves test sota pressió i el seu impacte en el rendiment acadèmic: un disseny qua...

Info IEB Número 30, Desembre 2018

El rendiment dels estudiants, especialment a la universitat, és un fort condicionant de les decisions individuals i de les oportunitats futures en el mercat laboral. La més que demostrada desigualtat de gènere en els resultats laborals (vegeu Blau i Kahn, 2010 per a una revisió recent) posa de relleu la necessitat d’entendre els potencials determinants de les diferències de gènere en el rendiment acadèmic per tal de mitigar-los i promoure la igualtat de gènere en l’educació i, com a resultat, també en les oportunitats laborals.Download PDF