ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Info IEB
Polítiques Públiques
Són efectius els impostos a les begudes ensucrades? El cas català

Info IEB Número 29, Juny 2018

El sobrepès i l’obesitat són problemes de salut molt importants i actualment molt estesos al món, sobretot a països desenvolupats. El consum de sucre es considera una de les principals causes del creixement de les taxes de sobrepès i obesitat i, les begudes ensucrades contenen una elevada quantitat de sucre.Download PDF