ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Info IEB
Càtedra de Sostenibilitat Energètica

Info IEB. Impacte de la COVID-19 en la demanda de productes energètics. Número 37. Maig 2020

La pandèmia del coronavirus (COVID-19) ha portat a una situació d’emergència sense precedents en la història recent, que ha posat en risc la salut i l’economia a escala global. L’economia espanyola i, en particular, el seu sector energètic no són aliens a aquesta realitat. Se n’ha analitzat l’impacte en un estudi que ha elaborat la Càtedra de Sostenibilitat Energètica i que es presenta en aquest Info IEB.Download PDF