ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Info IEB
Polítiques Públiques

Info IEB. L’IEB analitza l’efecte de la COVID-19 sobre l’ocupació a Espanya. Número 34. Abril 2020

Els investigadors de l’IEB, Gemma García i Esteban Sanromá, han fet una previsió basant-se en una hipòtesi d’escenari sobre la durada del període de confinament. Respecte a la intensitat de l’impacte, han diferenciat entre les distintes branques d’activitat. De manera resumida, l’estudi concreta que el sector primari i la indústria alimentària no registren descensos directes; pel que fa a la indústria manufacturera, diferencien entre aquelles indústries en què cau la demanda i aquelles altres en què simplement s’ajorna i, finalment, les que registren un augment. Per a la gran majoria dels serveis, se suposen forts descensos, ocasionats per la caiguda de la demanda.Download PDF