ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
IEB Report
AltresAnàlisi de Sistemes ImpositiusCàtedra de Sostenibilitat EnergèticaEconomia Política
La fiscalitat del carboni

IEB Report 4/2022: La fiscalitat del carboni

La crema de combustibles fòssils com el carbó, el petroli i el gas comporta l’emissió a l’atmosfera de gasos que actuen de manera similar al vidre d’un hivernacle, en retenir la calor del Sol i impedir que fugi cap a l’espai, la qual cosa incrementa la temperatura de la Terra. Aquest escalfament global està provocant un canvi en el clima que constitueix una amenaça
greu, per les conseqüències naturals, socials i territorials negatives que pot reportar.Download PDF