ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
IEB Report
Anàlisi de Sistemes Impositius
La sostenibilitat fiscal a l’era post-COVID-19

IEB Report 4/2021: La sostenibilitat fiscal a l’era post-COVID-19

El shock que la COVID-19 ha provocat i la resposta posterior del nostre sector públic han posat en valor el seu paper com a assegurador; sens dubte. L’alternativa hauria estat un daltabaix sense precedents de la nostra economia –i això de “sense precedents” no és una expressió retòrica, atès que, fins i tot amb la intervenció pública, el PIB espanyol va caure gairebé un 11% en termes reals, és a dir, hi va haver una desviació respecte de les previsions inicials de creixement econòmic per al 2020 de prop de 13 punts percentuals. I això, òbviament, ha de tenir conseqüències sobre el nivell d’endeutament públic i, potencialment, sobre la sostenibilitat de les nostres finances públiques. En aquest sentit, la situació d’Espanya no és manifestament diferent de la d’altres països desenvolupats.Download PDF