ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
IEB Report
Federalisme Fiscal
Desigualtat: Mesurament i polítiques

IEB Report 4/2016

En els darrers anys han vist la llum nombrosos llibres i articles sobre desigualtat (entre d’altres, els signats per Atkinson, Milanovic, Piketty o Stiglitz). El fet que la desigualtat tingui més presència en el debat acadèmic es correspon amb una creixent atenció també en l’àmbit públic; en són mostra, per exemple, les recents campanyes llançades per Oxfam Intermón, que han tingut un ressò considerable.
La desigualtat es pot considerar una de les «assignatures pendents» de l’economia. En perspectiva històrica, la humanitat ha experimentat grans avenços en els nivells de vida materials, però el progrés econòmic ha vingut acompanyat de grans disparitats en el benestar d’uns i altres (Deaton, 2013).Download PDF