ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
IEB Report
Economia Política
Com finançar les pensions?

IEB Report 3/2016

Les pensions públiques representen un 12% del PIB d’Espanya i gairebé un 30% de la despesa pública. Un de cada quatre espanyols cobra una pensió pública i tenint en compte la seva importància, és lògic que la sostenibilitat financera del sistema de pensions estigui sempre present en el debat polític i econòmic del nostre país. En els anys 2011 i 2013 es van aprovar dues importants reformes per abordar els efectes de l’envelliment de la població en la sostenibilitat del sistema. L’any 2011 es va augmentar gradualment l’edat de jubilació fins a arribar als 67 anys i el nombre mínim d’anys cotitzats per percebre el 100% de la prestació. El 2013, per la seva banda, es va introduir un índex de revaloració de les pensions que estableix un increment mínim del 0,25% si no n’hi ha prou amb els ingressos per finançar les despeses, i també es va introduir un increment de l’IPC del 0,25% quan sí que n’hi hagi prou.Download PDF