ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
IEB Report
Federalisme Fiscal
Anàlisi de la UE des de la perspectiva del federalisme fiscal

IEB Report 3/2015

La Gran Recessió ha posat de manifest les serioses de ciències de disseny de la unió monetària. Unes de ciències que han provocat greus desequilibris, en forma d’endeutament exterior i de dè cit de la balança per compte corrent; en els països menys competitius de la zona euro (els anomenats països perifèrics) i també entre aquests i els països centrals de l’eurozona.
Aquests desequilibris no es van produir sobtadament en esclatar la crisi, ni a conseqüència d’ella, sinó més aviat al revés. La crisi els va posar en evidència amb tota la seva dimensió i els va fer insostenibles, degut al tancament dels mercats nancers. Però els desequilibris s’havien anat acumulant abans, al llarg dels anys de bonança, davant de la indiferència i de la inconsciència generalitzades de tots els agents econòmics. Dels bancs centrals nacionals, del BCE, dels reguladors, dels governs, dels mercats, de les agències de rating, dels deutors (que s’endeutaven més del que es podien permetre) i dels creditors (que assumien més riscos dels que haurien estat prudents).Download PDF

Aquesta web utilitza cookies per a personalitzar la navegació i millorar els seus serveis. Si continua navegant, vostè accepta el seu ús de conformitat amb la nostra política de cookies. Veure més informació