ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
IEB Report
Economia Política
Impacte de la qualitat del professorat en el rendiment acadèmic dels estudiants

IEB Report 2/2017

El paper de l’escola i el professorat en l’adquisició de coneixements i competències de l’alumnat és objecte permanent d’estudi en economia de l’educació. Pel que fa al professorat, l’anàlisi se centra, fonamentalment, en tres elements. El primer és quantitatiu; és a dir, conèixer si el nombre d’alumnes per professor és rellevant en l’aprenentatge cognitiu de l’alumnat. Els altres dos factors són qualitatius: d’una banda, determinar si tenir un professor «millor» o «pitjor» afecta l’adquisició de competències de l’alumnat; d’altra banda, esbrinar quins factors, precisament, incideixen en la qualitat del professorat.Download PDF