ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
IEB Report
Polítiques Públiques
Ciutats, fiscalitat i canvi climàtic

IEB Report 1/2020: Ciutats, fiscalitat i canvi climàtic

El que avui en dia entenem ja com un fenomen d’emergència climàtica és una amenaça per al benestar de les persones arreu del món. Segons un destacat estudi de Huber, M. i Knutti, R. (2011), s’estima que, com a mínim, tres quartes parts del canvi climàtic dels seixanta últims anys es deuen a l’activitat humana. Paradoxalment, les accions que caldria dur a terme per aturar el canvi climàtic es troben amb obstacles i frens com ara: el problema del polissó o free-rider («per què he de canviar els meus hàbits de consum si ja ho faran els altres i me’n puc beneficiar?») o la visió a curt termini dels agents (llars, empreses i reguladors) que fomenta decisions inadequades que tenen un efecte perjudicial sobre el clima a més llarg termini.Download PDF

Aquesta web utilitza cookies per a personalitzar la navegació i millorar els seus serveis. Si continua navegant, vostè accepta el seu ús de conformitat amb la nostra política de cookies. Veure més informació