ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
IEB Report
Polítiques Públiques
Economia de la salut: prestació de serveis en sistemes de salut descentralitzats

IEB Report 1/2019 – Economia de la salut

Des de principis dels anys noranta els governs centrals d’alguns països de l’OCDE han iniciat un procés de descentralització de certes competències. Hi ha arguments que aconsellen la descentralització d’algunes de les polítiques en termes d’eficiència. Per exemple, pot ser que els governs locals coneguin millor les necessitats dels ciutadans de la seva regió o que la descentralització faciliti la participació i la supervisió ciutadana, entre d’altres. Una de les competències estatals que s’ha inclòs en aquest procés de descentralització és la sanitat pública.Download PDF