ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
IEB Report
Economia Política
L'esperada reforma del finançament autonòmic

IEB Report 1/2017

L’evolució de l’estat de les autonomies ha vingut fortament marcada des dels seus inicis per la problemàtica del finançament de les Comunitats Autònomes. En certa manera, és lògic que així sigui. En definitiva, tot sistema en el qual el poder polític està compartit per un govern central i uns governs d’àmbit intermedi, genera de manera inevitable dos tipus de tensions. Per una banda, entre el govern central i el conjunt dels governs autonòmics per la distribució d’aquest poder polític en totes les seves manifestacions financeres.Download PDF