ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Notícies

Mauro Mediavilla (IEB-Universitat de València), premiat per la seva tesi sobre l’efecte de les beques en l’èxit escolar

 

L’investigador Mauro Mediavilla (IEB-Universitat de València) ha guanyat el Premi José Luís Moreno Becerra 2013 per la seva tesi doctoral, que demostra la relació entre les beques i ajudes a l’estudi i la taxa d’èxit en l’escolaritat secundària post-obligatòria a Espanya. El Premi Moreno Becerra l’ atorga cada dos anys l’Associació d’Economia de l’Educació (A.E.D.E) a la millor tesi per la seva rellevància, interès, metodologia, etc. A més de ser un reconeixement públic a la recerca realitzada, el premi inclou la publicació de la tesi doctoral en l’editorial Aranzadi S.A.

Beques i èxit escolar
La tesi premiada (Una avaluació quasiexperimental de l’efecte de les beques i ajudes a l’estudi sobre les taxes d’èxit escolar), conclou que un alumne té un 20% més de possibilitats de finalitzar amb èxit el nivell secundari post‑obligatori si rep una beca. Els resultats obtinguts també demostren que l’efecte de la política de beques varia en funció d’algunes característiques pròpies de l’individu, dels seus progenitors i de la llar on habita. Així, es confirma que l’impacte positiu d’una beca sobre l’èxit escolar augmenta en el cas de les dones i dels alumnes provinents de llars desfavorides. L’estudi també assenyala altres elements significatius a l’hora de generar efectes diferencials, com l’estructura familiar i l’educació i ocupació dels progenitors. Una de les principals implicacions dels resultats observats és la necessitat de dissenyar polítiques focalitzades que permetin millorar la seva efectivitat en termes d’èxit escolar en la secundària post-obligatòria.

La tesi tracta de quantificar l’impacte de les polítiques de beques dutes a terme a Espanya durant els anys 2004 i 2005 en les taxes d’èxit escolar observades l’any 2006. Per a això, utilitza la informació subministrada per l’Enquesta de Condicions de Vida (ECV‑2006) publicada per EUROSTAT l’any 2009, que ofereix informació sobre els ingressos monetaris que han rebut els beneficiaris en concepte de beques i ajudes a l’estudi. L’editorial Aranzadi publicarà la tesi de Mauro Mediavilla l’any vinent.