ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Notícies

L’Institut d’Economia de Barcelona presenta la tercera actualització del Mapa del Finançament Autonòmic

  • L’IEB analitza l’evolució dels recursos disponibles per a cada comunitat autònoma en la tercera actualització del ‘Mapa del Finançament Autonòmic’

Madrid, Balears i Catalunya van ser les comunitats més perjudicades per l’actual sistema de finançament autonòmic en el període 2012-2016 (últimes dades disponibles), segons mostra la tercera actualització del Mapa del Finançament Autonòmic que ha publicat l’Institut d’Economia de Barcelona (IEB). Aquesta eina mostra l’evolució dels recursos disponibles a cada territori per habitant a mesura que s’apliquen els mecanismes d’anivellament i els fons d’ajustament del model. En el període estudiat, la Comunitat de Madrid compta amb uns recursos tributaris mitjans de 2.962 € per ciutadà (ajustat) a l’any. Un cop aplicats els fons del model acaba disposant d’una mitjana de 2.250€.

En el cas de les Balears, l’aplicació del model va suposar una reducció del 10,6% en els ingressos tributaris per ciutadà durant el període estudiat. Entre 2012 i 2016, la comunitat balear va generar una mitjana d’ingressos tributaris de 2.526 € per habitant, que es van quedar en 2.259€ després de l’aplicació dels fons del model.

Finalment, Catalunya va generar un total d’ingressos tributaris de 2.478 € per habitant de mitjana durant el lustre, que van quedar en 2.254 € després de l’aplicació dels mecanismes d’anivellament i dels fons d’ajustament del sistema.

El Mapa del Finançament Autonòmic de l’IEB mostra també com aquestes tres comunitats són les úniques que, durant els últims quatre anys, havent generat uns ingressos tributaris per habitant molt per sobre de la mitjana del conjunt d’autonomies, acaben comptant amb recursos per sota d’aquesta mitjana després de l’aplicació dels mecanismes propis del sistema de finançament.

Un sistema amb resultats “poc justificables”
“El fet que algunes de les comunitats amb més capacitat fiscal per habitant acabin amb un volum de recursos per sota de la mitjana s’entén per l’aplicació dels fons d’ajustament de suficiència, competitivitat i cooperació, que provoquen distorsions en la redistribució i generen situacions poc justificables”, indica la investigadora de l’IEB, Maite Vilalta. La acadèmica, però, considera que el mecanisme d’anivellament, conegut com a fons de garantia dels serveis públics fonamentals, “compleix amb l’objectiu de retallar la distància entre les comunitats amb major i menor capacitat fiscal sense alterar l’ordre inicial”.

Un exemple de l’arbitrarietat en els recursos finals disponibles que provoca l’actual sistema de finançament és la situació dispar en la que acaben comunitats que parteixen amb recursos tributaris similars abans de l’aplicació dels mecanismes d’anivellament i els fons d’ajustament. Així, per exemple, la Comunitat Valenciana parteix amb 2.189€ per habitant, que passen a ser 2.305€ després de passar pel sistema. El punt de partida d’un territori com Astúries és similar, amb uns fons de 2.160 € per ciutadà, que creixen fins els 2.572€ després dels ajustaments del model.

Extremadura, La Rioja i Cantàbria, les comunitats amb més recursos
En el costat de les comunitats més beneficiades trobem a Extremadura, que sempre va generar menys recursos tributaris que la mitjana estatal i va acabar amb un volum de recursos per habitant molt per sobre d’aquesta mitjana gràcies al sistema de finançament actual. En concret, la comunitat extremenya va comptar amb un volum de recursos tributaris de 1.463 € a l’any per habitant de mitjana, que van pujar fins els 2.542€ un cop aplicats els fons del model.

L’actual model afavoreix, especialment, a comunitats com Extremadura que acaba sent la tercera en el total de recursos disponibles durant el lustre analitzat, per darrere de La Rioja i Cantàbria, que van comptar amb una mitjana de 2.694€ i 2.916€ per habitant respectivament, amb increments mitjans en els recursos disponibles durant el període del 28,9% i del 26,8% derivats dels ajustaments del sistema.

Avaluació i anàlisi actualitzat del model
La nova edició del Mapa del Finançament Autonòmic de l’IEB suposa la consolidació d’una eina que ofereix un sistema d’avaluació i anàlisi actualitzat de l’actual model de finançament autonòmic, en funcionament des del 2009. A través de les diferents seccions de la web, l’usuari pot conèixer el total de la recaptació normativa dels tributs cedits pel govern central a cada comunitat autònoma, els recursos que resulten de la seva participació en el mecanisme anivellador (fons de garantia de serveis públics fonamentals) i els procedents dels fons d’ajustament del model (fons de suficiència, fons de competitivitat i fons de cooperació”