ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo

IEB Report 1/2024: Sequera: escassetat i gestió de l’aigua disponible

La sequera és un període extens de temps en el qual un territori pateix una deficiència en el subministrament d’aigua. Normalment, n’és la causa principal la poca continuïtat de les precipitacions pluvials (sequera meteorològica), que pot comportar, de forma diferida en el temps, una insuficiència dels recursos hídrics (sequera hidrològica) necessaris per abastar la demanda existent. El “volum emmagatzemat als embassaments superficials” o les “aportacions fluvials a les estacions d’aforament” són alguns dels indicadors més explícits que recullen l’estat hidrològic a través dels diferents punts de control establerts al llarg del territori.

SEMINAR: Gianmarco Daniele (University of Milan) – “Mafia, Politics and Machine Predictions”

May 24, 2024 – 13.30h – Room 1038

Informe IEB 2023

L’Informe IEB sobre Federalisme Fiscal i Finances Públiques es publica cada any, des de 2009, amb l’objectiu d’analitzar qüestions de gran rellevància i actualitat relacionades amb el federalisme fiscal i les finances públiques.

SEMINAR: Giorgio Pietrabissa (CEMFI) – “School Access and City Structure”

February 2, 2024 – 14.30h – Room 1038

SEMINAR: Federica Braccioli (Barcelona School of Economics) – “The Institutional Role of the Italian Mafia: Enforcing Contracts When the State Does Not”

February 1, 2024 – 14.30h – Room 1038

SEMINAR: David Zuchowski (University of Duisburg-Essen) – “Migration response to an immigration shock: Evidence from Russia’s aggression against Ukraine”

January 30, 2024 – 14.30h – Room Sala de Recepcions