ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Notícies

L’IEB Report analitza com afecten els models descentralitzats en la qualitat i el desenvolupament dels serveis de salut

  • La descentralización de la salud reduce las desigualdades y fomenta la innovación

DESCARREGA L’IEB REPORT

La descentralització en la gestió de la salut redueix de forma significativa les desigualtats en la prestació del servei entre comunitats. Aquesta és una de les principals conclusions del darrer IEB Report, titulat ‘Economia de la salut: prestació de serveis en sistemes de salut descentralitzats’, coordinat per la investigadora de l’IEB, Judit Vall, i que analitza l’impacte de les polítiques descentralitzadores sobre l’eficiència del servei, l’equitat en la seva provisió i el creixement econòmic.

En la seva contribució, l’investigador de la London School of Economics, Joan Cost, analitza els motius pels que la descentralització ajuda a reduir les desigualtats en la prestació dels serveis de salut entre comunitats. “Els sistemes descentralitzats han contribuït a abordar les preferències regionals en assistència sanitària segons les necessitats de cada comunitat”, analitza. L’acadèmic posa d’exemple el Regne Unit, on el govern d’Escòcia ha dut a terme polítiques innovadores responent a les necessitats intrínseques del lloc, com l’eliminació del pagament de les receptes o l’assistència de llarga durada gratuïta.

Precisament, aquesta capacitat per a adaptar la sanitat a les necessitats regionals genera un segon impacte, com és el foment de la innovació. “Els serveis de salut regionals es converteixen en laboratoris d’innovació i difusió de la política sanitària”, explica Costa, que posa com a exemple els casos del País Basc, Navarra i Catalunya, que han aplicat polítiques innovadores com el servei d’assistència dental per a nens i la coordinació entre sanitat i els serveis d’assistència social. “La descentralització també porta a un efecte de mimetisme de les polítiques innovadores exitoses, que posteriorment s’estenen a tot el país, el que també contribueix a la reducció de la desigualtat regional”.

La qualitat dels governs regionals com a factor de distorsió
L’investigador de la Università Cattolica del Sacro Cuore, Gilberto Turati, incideix en la reducció de les desigualtats que generen els sitemes sanitaris descentralitzats, però aportar un aclariment. “A Espanya, l’avanç del procés de descentralització a partir de 2002 va produir un augment de la desigualtat en la despesa destinada al servei entre autonomies; si es va reduir la desigualtat relacionada a la qualitat dels serveis és perquè els governs autonòmics coneixen les necessitats locals i els recursos que es gasten en projectes adequats pels seus ciutadans”.

Tot i això, Turati desvincula aquesta reducció de la desigualtat en la prestació del servei amb una equiparació total de resultats. “En els sistemes descentralitzats es produeixen grans diferències de qualitat entre governs subnacionals, el que es pot traduir en resultats d’assistència sanitària desiguals”.

Malgrat reconèixer que “la qualitat del governs autonòmics té un gran pes en la generació de desigualtats”, Turati rebutja que la solució passi per la centralització del servei. “A Itàlia, competències com l’educació estan gestionades a nivell central i hi ha grans diferències en els resultats entre territoris”.

Les forals, en situació d’avantatge
Els experts coincideixen en indicar que les regions amb autonomia no només política, sinó també fiscal milloren considerablement els resultats dels seus serveis de salut. A Espanya, és el cas de les regions forals, que presenten estadístiques molt favorables en indicadors clau.

Les investigadores Dolores Jiménez (Universitat de Granada) i Pilar García (Erasmus University) indiquen com aquestes regions han reduït de forma notable la mortalitat infantil i neonatal amb la descentralització del servei. En concret, han disminuït en un 1,1 el nombre de morts de menors a l’any per cada mil nascuts vius. “Un dels motius d’aquests resultats és que aquestes regions tenen més autonomia a l’hora d’incrementar els recursos destinats a la salut, com el número de metges disponibles per cada 100.000 habitants”.

En la seva aportació, les investigadores també destaquen que les regions forals han estat pioneres en la implementació de mesures sanitàries innovadores vinculades a la pròpia mortalitat infantil i neonatal, o l’extensió de la cobertura a tota la població, incloent-hi nens, immigrants i persones amb recursos escassos.

Finalment, la coordinadora de l’IEB Report, Judit Vall (IEB), destaca que “existeixen evidències de millores en algunes àrees de la salut en cas de descentralització”, tot i que reconeix que indica que “es necessita més investigació per derivar conclusions generals”.