ca

IEB

Notícies

L’IEB impulsa un estudi sobre les pràctiques pressupostàries de les comunitats autònomes

L’Institut d’Estudis Fiscals finançarà el projecte de recerca que ha presentat l’IEB, consisteix a realitzar una enquesta, i a l’estudi consegüent, sobre les pràctiques pressupostàries de les comunitats autònomes. Dirigit pel Dr. Daniel Montolio, codirector de la línia de recerca en l’àmbit de polítiques públiques de l’IEB, i amb la participació dels investigadors Jordi Baños i Clara Picanyol, l’estudi inclourà una anàlisi de la situació actual i dels possibles factors determinants de les pràctiques pressupostàries observades, així com la detecció de possibles àmbits de millora, amb la conseqüent generació de recomanacions d’acord amb la literatura i l’experiència internacional que puguin adoptar les comunitats autònomes per millorar el procés pressupostari o de gestió dels recursos públics.

 

Actualment, les comunitats autònomes representen un volum destacat del conjunt de la despesa del sector públic espanyol i són responsables de la gestió d’una part important de les polítiques de l’estat del benestar (sanitat, educació, serveis de protecció social…); per tant, la qualitat i el nivell de desenvolupament dels seus models de gestió pressupostària són elements de rellevància pel que fa als resultats fiscals del conjunt de l’Estat, com també pel que fa a la qualitat, la cobertura i la sostenibilitat dels serveis facilitats als seus ciutadans.

 

L’objectiu principal i el resultat que s’espera d’aquest projecte és facilitar informació per millorar els sistemes de gestió pressupostària de les comunitats autònomes i, per tant, millorar l’administració dels recursos públics. Per a la consecució d’aquest gran objectiu, es planteja assolir les fites següents: proporcionar una diagnosi i un coneixement sobre el nivell de desenvolupament dels sistemes pressupostaris actuals de les comunitats autònomes, detectar les principals febleses de les seves pràctiques pressupostàries i facilitar recomanacions de línies de millora, detectar i promoure les bones pràctiques existents en les comunitats autònomes i facilitar la creació de comunitats de pràctica entre les àrees pressupostàries d’aquestes comunitats.