ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Notícies

L’IEB impulsa un estudi sobre les pràctiques pressupostàries de les comunitats autònomes

L’Institut d’Estudis Fiscals finançarà el projecte de recerca que ha presentat l’IEB, consisteix a realitzar una enquesta, i a l’estudi consegüent, sobre les pràctiques pressupostàries de les comunitats autònomes. Dirigit pel Dr. Daniel Montolio, codirector de la línia de recerca en l’àmbit de polítiques públiques de l’IEB, i amb la participació dels investigadors Jordi Baños i Clara Picanyol, l’estudi inclourà una anàlisi de la situació actual i dels possibles factors determinants de les pràctiques pressupostàries observades, així com la detecció de possibles àmbits de millora, amb la conseqüent generació de recomanacions d’acord amb la literatura i l’experiència internacional que puguin adoptar les comunitats autònomes per millorar el procés pressupostari o de gestió dels recursos públics.

 

Actualment, les comunitats autònomes representen un volum destacat del conjunt de la despesa del sector públic espanyol i són responsables de la gestió d’una part important de les polítiques de l’estat del benestar (sanitat, educació, serveis de protecció social…); per tant, la qualitat i el nivell de desenvolupament dels seus models de gestió pressupostària són elements de rellevància pel que fa als resultats fiscals del conjunt de l’Estat, com també pel que fa a la qualitat, la cobertura i la sostenibilitat dels serveis facilitats als seus ciutadans.

 

L’objectiu principal i el resultat que s’espera d’aquest projecte és facilitar informació per millorar els sistemes de gestió pressupostària de les comunitats autònomes i, per tant, millorar l’administració dels recursos públics. Per a la consecució d’aquest gran objectiu, es planteja assolir les fites següents: proporcionar una diagnosi i un coneixement sobre el nivell de desenvolupament dels sistemes pressupostaris actuals de les comunitats autònomes, detectar les principals febleses de les seves pràctiques pressupostàries i facilitar recomanacions de línies de millora, detectar i promoure les bones pràctiques existents en les comunitats autònomes i facilitar la creació de comunitats de pràctica entre les àrees pressupostàries d’aquestes comunitats.