ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Notícies

La Università di Milano i la Uppsala Universitet, destinació dels nous doctorats de l’IEB

Tres estudiants de doctorat de l’Institut d’Economia de Barcelona (IEB) han defensat les seves tesis als darrers dies a la Universitat de Barcelona. Es tracta d’Alessio Romarri, Magdalena Domínguez i Rodrigo Martínez. El primer a fer-ho fou Alessio Romarri, que va defensar amb èxit i amb qualificació d’excel·lent cum laude la tesi titulada “Essays on Immigration and Political Economy”. La direcció d’aquesta tesi ha estat a càrrec de Javier Vázquez-Grenno, professor de la Universitat de Barcelona i investigador de l’IEB, i de Rubén Durant, professor de la Universitat Pompeu Fabra. Després del seu període com a doctorand a l’IEB, Alessio Romarri s’incorporarà a la Università di Milano (Itàlia).

La tesi de Magdalena Domínguez es titula “Essays on Networks and Crime” i la seva defensa va merèixer també la qualificació d’excel·lent cum laude. Sota la direcció de l’investigador de l’IEB Daniel Montolio, Magdalena Domínguez ha analitzat l’efecte que diferents tipus de xarxes tenen sobre la criminalitat, prenent com a cas d’estudi l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en què ha investigat el paper que hi han tingut les diferents polítiques públiques als darrers anys. La nova doctora s’incorporarà a la Uppsala Universitet (Suècia).

Rodrigo Martínez completa aquesta terna de defenses amb la tesi “Causes and Consequences of the Housing Affordability Crisis”, que també li ha valgut el resultat d’excel·lent cum laude. Rodrigo Martínez hi aborda qüestions vinculades amb el mercat de l’habitatge i la seva accessibilitat. La tesi ha estat dirigida per l’investigador de l’IEB Jordi Jofre-Monseny. I després del seu pas per l’IEB, Rodrigo s’incorporarà també a la Uppsala Universitet (Suècia).

L’Institut d’Economia de Barcelona està plenament compromès amb la formació de futurs investigadors. En aquest sentit, la realització de tesis doctorals constitueix un dels principals resultats de la seva activitat investigadora i formativa. L’IEB acull un gran nombre d’estudiants de doctorat en Economia i convoca regularment places d’investigadors predoctorals per a la realització de tesis doctorals al centre.