ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Notícies

La professora Judit Vall rep una beca de la Fundación Ramón Areces

La Fundación Ramón Areces ha fet pública la resolució del divuitè Concurs Nacional per a l’Adjudicació d’Ajuts a la Recerca en Ciències Socials i la investigadora Judit Vall, de l’Institut d’Economia de Barcelona, ha estat una de les persones beneficiàries d’una beca.

L’estudi en què treballa la professora Vall es titula “La regulación del turismo médico: la evidencia del caso español”. Cada vegada són més les persones que es desplacen a un altre país per rebre un tractament mèdic o quirúrgic. Aquest ha estat també el cas a Espanya. L’any 2009, el govern espanyol va gastar 441 milions d’euros en assistència mèdica a no residents. Com a resposta, l’any 2012 va restringir l’accés gratuït al sistema públic de salut a aquelles persones que no resideixen legalment al país.

En el seu projecte, la professora Vall analitza l’efectivitat d’aquesta restricció en la dissuasió i la reducció del turisme mèdic utilitzant un conjunt de dades administratives completes de tots els procediments mèdics realitzats a Espanya entre els anys 2008 i 2015.

Metodològicament, l’estudi adopta un enfocament quasi-experimental que explota la variació geogràfica i temporal en l’accés a l’assistència sanitària pública per part de les persones no residents. Específicament, tindrà en compte que la reforma es va implementar de manera diferent a les diverses comunitats autònomes, ja que algunes van aprovar mesures alternatives per tal de garantir l’accés continu dels no residents a l’atenció de la salut pública, mentre d’altres no ho van fer. Per avaluar-ne l’impacte, l’estudi distingirà entre diverses intervencions mèdiques.

A més, el projecte es fixa en l’impacte que van tenir les restriccions de l’any 2012 en la durada dels tractaments i les estades a l’hospital, el nombre d’intervencions, les readmissions, el finançament utilitzat i les despeses ocasionades per l’atenció mèdica. L’estudi es conclou amb un càlcul aproximat de l’estalvi que s’hauria obtingut arran de la reforma. Segons apunta la investigadora Judit Vall, “les conclusions són rellevants no tan sols per a Espanya, a l’hora d’avaluar l’efectivitat de la política per reduir la despesa en intervencions mèdiques i alhora garantir la sostenibilitat del sistema públic de salut, sinó també per a altres països amb una experiència similar amb el turisme mèdic”.