ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Notícies

La investigadora de l’IEB, Mariona Mas, rep el premi Alexadre Pedrós pel seu treball ‘What Happens When Dying Gets Cheaper? Behavioural Responses to Inheritance Taxation’

La investigadora de l’IEB, Mariona Mas, ha estat guardonada amb el premi Alexandre Pedrós, que es va fallar el passat 25 de gener a Oviedo en el context del XXVI Encuentro de Economía Pública. El premi reconeix el treball ‘What Happens When Dying Gets Cheaper? Behavioural Responses to Inheritance Taxation’ com el millor article presentat en la trobada escrit per autors menors de 40 anys. En el treball, Mas utilitza dades de Catalunya entre els anys 2008 i 2015 per a identificar què succeeix quan es produeixen rebaixes significatives en l’impost sobre successions.

En la seva investigació, Mas mostra com els contribuents amb tipus impositius molt baixos augmenten les herències declarades fins un 40%. Aquesta resposta s’explica principalment per la sobrevaloració dels bens immobles. El comportament descrit contribueix a reduir potencials guanys del capital en el cas d’una futura venda d’aquests actius i, per tant, redueix la tributació en l’impost sobre la renda.