ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo

2024/05: The taxing challenges of the state: Unveiling the role of fiscal & administrative capacity in development

During the past two decades, several factors have challenged the stability of na-tional states, adding tensions to the connection between the state and the individual. This paper reviews the literature on state capacity. First, it introduces the origin of the literature and presents the well-established positive correlation between state ca-pacity and economic development. Second, it touches upon fiscal and administrative capacity and conflict. It concludes with a provocative reflection on digital nomads to push the research frontier in analysing the connection between the state and the individual.

IEB Report 1/2024: Sequera: escassetat i gestió de l’aigua disponible

La sequera és un període extens de temps en el qual un territori pateix una deficiència en el subministrament d’aigua. Normalment, n’és la causa principal la poca continuïtat de les precipitacions pluvials (sequera meteorològica), que pot comportar, de forma diferida en el temps, una insuficiència dels recursos hídrics (sequera hidrològica) necessaris per abastar la demanda existent. El “volum emmagatzemat als embassaments superficials” o les “aportacions fluvials a les estacions d’aforament” són alguns dels indicadors més explícits que recullen l’estat hidrològic a través dels diferents punts de control establerts al llarg del territori.

CONFERENCE: Addressing internalities with energy and climate policies

June 3, 2024 – Sala de Recepcions – 12h

1st WORKSHOP ON VIOLENCE AGAINST WOMEN: DRIVERS AND POLICIES

October, 23-24, 2024

SEMINAR: Andreas Löschel (Ruhr University Bochum) – “Improving Citizens’ Support for CO2 Taxes”

May 30, 2024 – 14.30h – Room 1038

SEMINAR: Camille Hémet (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne & Paris School of Economics) – “Neighbor effect and early track choice”

May 28, 2024 – 14.30h – Room 1038