ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Acte: Altres

Foro Fiscal IEB 2·0: “Models d’administració fiscal”

Data: octubre 27, 2014

Col·legi d'Economistes de Catalunya. Pl. Gal·la Placídia, 32. 08006 - Barcelona

Presentació

En 2012, l’IEB va crear el Fòrum Fiscal IEB amb l’objectiu d’analitzar des d’un punt de vista econòmic el sistema fiscal espanyol. En el marc del Fòrum es va celebrar un simpòsium que, sota el títol de El sistema fiscal espanyol en temps de crisi: canvis o reforma?, va pretendre iniciar, en un moment en el qual gairebé no es parlava del tema, un debat públic sobre el sistema fiscal espanyol i la seva possible reforma.

Dos anys després, posem en marxa el Fòrum Fiscal IEB 2.0 amb l’objectiu d’analitzar, en aquest cas, el paper de l’administració fiscal. En l’anàlisi econòmica i en l’opinió pública es parla poc, en general, de l’administració tributària, tot i que el seu paper és fonamental per aconseguir un bon funcionament del sistema fiscal i un marc de seguretat jurídica per a la inversió empresarial.

En la pràctica internacional, en els darrers anys, es pot advertir l’aparició de noves tendències en relació a la gestió dels sistemes fiscals, on la idea de control i repressió de l’incompliment deixa pas a la noció de servei al contribuent i de cooperació amb els agents privats del sistema. L’ajuda al contribuent en el compliment de les seves obligacions tributàries, sense descuidar la tradicional lluita contra el frau fiscal, busca reforçar el compliment voluntari com a indicador principal de l’eficiència de l’actuació de l’administració tributària. Per això, les organitzacions fiscals més avançades del món s’estan transformant per oferir els mitjans necessaris que facilitin la cooperació amb el contribuent, a qui consideren més com un client que no pas com un potencial defraudador.

D’altra banda, el model espanyol de descentralització de l’activitat financera ha implicat un elevat grau de participació de les Hisendes de les Comunitats autònomes pel que fa a la despesa pública que, llevat dels territoris forals, no ha tingut el seu reflex en l’àmbit de la gestió i recaptació dels ingressos fiscals necessaris per finançar-la. Aquesta asimetria ha produït un dèficit pel costat del desenvolupament de l’administració tributària de les Comunitats autònomes de règim comú. El resultat és la concentració a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) de les competències d’aplicació dels principals impostos del sistema, d’acord amb un model centralitzat i fonamentat en el monopoli de la informació i en el rigor sancionador.

En aquest context, i sota el títol Models d’administració tributària, l’IEB celebra el pròxim 27 d’octubre a Barcelona un simpòsium que pretén assolir com objectius:

1) Identificar els diferents models institucionals d’administració fiscal que existeixen als països desenvolupats, tot descrivint els punts forts i dèbils de cada un d’aquest models.

2) Obtenir evidència pràctica del funcionament d’aquells models d’administració fiscal que podrien ser més adequats per a la nostra realitat institucional.

El Fòrum Fiscal IEB 2.0 compta amb el patrocini de la Generalitat de Catalunya, PwC, Everis, la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), el Registro de Economistas Asesores Fiscales i el Col•legi d’Economistes de Catalunya, i el dirigeixen els professors José María Durán i Alejandro Esteller (UB-IEB).

Institucions organitzadores

Institu d'Economia de Barcelona logotipo Universitat de Barcelona logotipo

Sponsors

Més informació